Error: Během překladu šablony nastala chyba - CMS(A30000000024:CACHE)

Kód chyby: 424
Řádek: 0
Zdroj chyby: Microsoft VBScript - chyba při běhu programu
Parametry skriptu: path=clanek/&CategorySEOID=downloads
Session ID: 162922445
Popis chyby: Je požadován objekt.
Kod:
html.addLine("")
if isObject( object.Item.getValue("Articles") ) then
html.addLine("^*^ ")
if object.Item.getValue("Articles").Count() = 1 then
html.addLine("^*^ ")
Redirect_WACContext( "/clanek/" & object.Item.getValue("Articles").Item.getValue("SEOTitle") )
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^")
end if
html.addLine("^*^")
if object.Count() > 0 then
html.addLine("^*^ ")
if object.Item.Count() > 1 then
html.addLine("^*^
^*^
^*^ " & MWRes("USR_HOME") & "^*^ " & object.Item.getValue("PageTitle") & "^*^
^*^
^*^ ")
if p.ebParams("MsgText").Value <> "" then
html.addLine("
" & p.ebParams("MsgText").Value & "


")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ^*^
" & object.Item.getValue("PageTitle") & "
^*^ ")
p.ebParams("Page.Title").Value = object.Item.getValue("PageTitle") & p.ebParams("Page.Title").Value
html.addLine("^*^
^*^
^*^
^*^ ^*^ ")
for i = 1 to object.Item.getValue("Articles").Count()
html.addLine(" ^*^
^*^

" & object.Item.getValue("Articles").Item.getValue("Title") & "

^*^
" & object.Item.getValue("Articles").Item.getValue("PublishDate") & "
^*^

" & object.Item.getValue("Articles").Item.getValue("Perex") & "

" & MWRes("USR_wholeArticle") & "
^*^
^*^
^*^ ")
object.Item.getValue("Articles").MoveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^ ^*^
^*^ ^*^ ")
if ceil( p.ebParams("Result.recordCount").Value / p.ebParams("pageResult").Value ) > 1 then
html.addLine(" ^*^ ")
for i = 1 to ceil( p.ebParams("Result.recordCount").Value / p.ebParams("pageResult").Value )
html.addLine("^*^ ")
if (i <= 2) or (i >= p.ebParams("Result.recordCount").Value / p.ebParams("pageResult").Value - 1 and i <= p.ebParams("Result.recordCount").Value / p.ebParams("pageResult").Value + 1 ) or (i >= p.ebParams("page").Value - 2 and i <= p.ebParams("page").Value + 2) then
html.addLine("^*^ if p.ebParams("page").Value = i or (p.ebParams("page").Value = "1" and i = 1) then
html.addLine("active")
end if
html.addLine(""">" & i & "
^*^ ")
pageDots = true
html.addLine("^*^ ")
else
html.addLine("^*^ ")
if pageDots then
html.addLine("^*^ ")
pageDots = false
html.addLine("^*^
...
^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ^*^
^*^ ^*^ ")
elseif object.Item.Count() = 1 then
html.addLine("^*^
^*^
^*^ " & MWRes("USR_HOME") & "^*^ ")
if object.Item.Item.getValue("Category") <> "" then
html.addLine("^*^ " & object.Item.Item.getValue("CategoryName") & "^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ " & object.Item.Item.getValue("Title") & "^*^
^*^
^*^ ")
if p.ebParams("MsgText").Value <> "" then
html.addLine("
" & p.ebParams("MsgText").Value & "


")
end if
html.addLine("^*^
^*^ ^*^
" & object.Item.Item.getValue("Title") & "
^*^ ")
p.ebParams("Page.Title").Value = object.Item.Item.getValue("Title") & p.ebParams("Page.Title").Value
html.addLine(" ^*^
^*^
^*^
^*^ " & object.Item.Item.getValue("Content") & "^*^ ")
if object.Item.Item.getValue("Folder").Count() > 0 then
html.addLine("^*^
^*^

" & MWRes("USR_downloads") & ":

^*^
^*^ ")
for i = 1 to object.Item.Item.getValue("Folder").Item.getValue("Sub").Count()
html.addLine("^*^
" & object.Item.Item.getValue("Folder").Item.getValue("Sub").Item.getValue("Name") & "
^*^ ")
object.Item.Item.getValue("Folder").Item.getValue("Sub").moveNext()
html.addLine("^*^ ")
next
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^ ")
end if
html.addLine("^*^")
end if
html.addLine("")