Obchodní podmínky
Objednávky
 
Všechny objednávky podané prostřednictvím tohoto obchodu jsou závazné.
 
Storno objednávky
 
Pokud zjistíte, že jste omylem objednali špatné zboží, ihned nás kontaktujte emailem na info@levelsportkoncept.cz či telefonicky a žádejte zrušení Vaší objednávky. Vždy uvádějte číslo objednávky, které najdete ve Vaší emailové schránce v emailu potvrzujícím přijetí Vaší objednávky.
 
Záruka a reklamace
 
Záruční lhůta je uvedena u každého zboží na záručním listě, pokud ne, je tato lhůta stanovena zákonem. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Záruka je také neplatná, pokud na záručním listě bylo změněné, odstraněné nebo nečitelné výrobní číslo nebo název modelu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. Reklamované zboží musí být zasláno řádně vyčištěné a řádně zabalené proti poškození při přepravě. Musí být přiložen originální doklad o koupi zboží, a řádně vyplněn reklamační list. Náklady spojené se zasláním reklamace nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Maximální doba vyřízení Vaší reklamace je zákonem stanovena na 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží.